služby

 • PRAXE 15 let v oboru + kompletní poradenský servis = spokojený zákazník
 • spolupráce s firmou tanor-okna.cz
 • certifikované výrobky
 • hlavní zásada je lidský PROFESIONÁLNÍ a INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • KALKULACE ZDARMA
 • ODSOUHLASENÍ CENY nabídky- následné zaměření dle reálného stavu
 • SMLOUVA o dílo- korekce oproti nabídce
 • REALIZACE
 • KONTROLA výstupní kvality dodaných produktů
 • FAKTURACE
 • SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
novostavba

rekonstrukce